Printen
A A A

Prostaatkanker

Prostaatkanker is een vorm van kanker die in de prostaat begint. De prostaat is een klier die onder de blaas zit bij de man. Deze klier produceert een vloeistof die, bij zaadlozing, aan het sperma wordt toegevoegd. Wanneer de normale celdeling ontregeld raakt kan er een gezwel ontstaan. Indien zo’n gezwel omgevende weefsels kan binnendringen (uitzaaien) spreekt men over kwaadaardige gezwellen of kanker.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 8000 mannen prostaatkanker vastgesteld. Ongeveer 75% van hen is 65 jaar of ouder. Prostaatkanker is dus vooral een ziekte van oudere mannen, hoewel het ook op jongere leeftijd kan voorkomen.

Behandelmogelijkheden: 

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden, afhankelijk van het stadium van de prostaatkanker. Behandeling wordt door een uroloog samen met de patiënt overlegd. De meest gebruikte behandelingen zijn:

Waakzaam afwachten
Indien de prostaatkanker ‘onschuldig’ blijkt en behandeling niet meteen nodig is dan kan de uroloog besluiten niet te behandelen maar u wel regelmatig te controleren.

Operatie
Als blijkt dat de kanker nog niet uitgezaaid is buiten de prostaat, dan kan de uroloog u genezen door de prostaat geheel te verwijderen middels een operatie. Hiervoor bestaan verschillende methoden. Deze kunt u indien nodig met uw uroloog bespreken.

Bestraling
Bestraling heeft als doel de kankercellen te vernietigen en kan zowel inwendig als uitwendig plaatsvinden. Soms wordt een combinatie van beide toegepast. Bij uitwendige bestraling wordt radioactieve straling van buitenaf precies gericht op de kankercellen. Bij inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, worden kleine radioactieve staafjes in de prostaat aangebracht.

Hormonale behandeling
Indien de prostaatkanker is uitgezaaid is genezing niet meer mogelijk, en richt de behandeling zich op het verminderen van de klachten en op het terugdringen en remmen van de ziekte. Prostaatkanker groeit onder invloed van het (mannelijke) hormoon testosteron. Testosteron wordt voor het grootste gedeelte gemaakt in de zaadballen. Bij hormoontherapie wordt de aanmaak van dit hormoon verminderd. Een hormonale behandeling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het hormoonproducerend weefsel van de beide zaadballen kan worden weggenomen via een operatie (orchidectomie oftewel castratie). Er zijn ook verschillende medicijnen beschikbaar:

LH-RH-analogen voorkomen de aanmaak van testosteron in de zaadballen. Het effect is vergelijkbaar met een orchidectomie. Deze middelen worden toegediend middels een injectie;
Anti-androgenen voorkomen dat testosteron kan binden met prostaatcellen waardoor het effect van testosteron wordt geblokkeerd. Anti-androgenen kunnen worden toegediend tijdens de beginfase van de LH-RH-analogen behandeling. Deze middelen zijn beschikbaar in de vorm van tabletten.

Chemotherapie
Als een hormonale behandeling niet meer werkt kunnen andere medicijnen gegeven worden die de prostaatkankercellen in het lichaam doden.

Bij sommige mannen is een combinatie van behandelmethoden nodig.

Wat zijn de gevolgen: 

Prostaatkanker veroorzaakt niet altijd klachten en in het begin meestal helemaal geen klachten. Soms sluit het gezwel - plotseling of geleidelijk - de urinebuis af, waardoor urinelozing wordt bemoeilijkt. Een man kan dan plasklachten krijgen, zoals vaker moeten plassen, moeite met plassen, pijn bij het plassen, nadruppelen en/of een zwakke urinestraal. Bij een acute obstructie van de urinebuis kan een doffe pijn onder in de buik ontstaan doordat de blaas opgezet raakt. Sommige patiënten hebben bloed in de urine.

Soms wordt prostaatkanker pas opgemerkt wanneer de man symptomen heeft die wijzen op uitzaaiing naar andere plaatsen, bijvoorbeeld naar de botten en met name in het bekken en de rugwervels. Dit kan botpijn tot gevolg hebben.

Prostaatkanker groeit meestal heel langzaam. Omdat er op latere leeftijd veel andere (dodelijke) ziektes kunnen ontstaan, wordt bij veel mannen daarom de ziekte nooit ontdekt.

Terug naar boven