Printen
A A A

Transplantatie

Bij orgaantransplantatie wordt een ziek, niet meer goed functionerend, orgaan vervangen door een gezond orgaan van een donor. U kunt hierbij denken aan nier-, hart-, lever-, long- en alvleeskliertransplantatie.

Bij wie worden orgaantransplantaties uitgevoerd?
Orgaantransplantaties worden uitgevoerd bij mensen bij wie een orgaan niet meer goed werkt en andere behandeling onmogelijk of onvoldoende is. Een voorbeeld hiervan betreft patiënten met nierfalen: patiënten die meerdere malen per week moeten dialyseren (spoelen) om in leven te kunnen blijven.

Behandelmogelijkheden: 

Medicatie
Na transplantatie is het noodzakelijk bepaalde geneesmiddelen te gebruiken om afstoting van het getransplanteerde orgaan te voorkomen, zogenaamde immunosuppressiva.

In de regel wordt een combinatie van afweeronderdrukkende geneesmiddelen (immunosuppressiva) toegepast. Hiervan zijn verschillende typen beschikbaar, ingedeeld in bepaalde groepen al naar gelang hun werkingsmechanisme.

  • Calcineurine remmers : Tacrolimus, Ciclosporine- ME
  • Proliferatieremmers : Azathioprine, Mycofenolaat-Mofetil/zuur
  • mTOR remmers : Sirolimus, Everolimus
  • Anti-inflammatoire middelen (Corticosteroïden) : prednison, methylprednisolon
  • Antilichamen : ATG, Basiliximab, Daclizumab, OKT-3, Alemtuzumab

Behandeling met deze geneesmiddelen vereist nauwkeurige controles door ervaren en adequaat toegeruste medewerk(st)ers.
Deze geneesmiddellen en eventuele wijzigingen van immunosuppressieve therapie dienen alleen te worden voorgeschreven of gewijzigd door artsen met ervaring in immunosuppresieve therapie en behandeling van transplantatiepatiënten.

Wat zijn de gevolgen: 

Orgaantransplantatie is vaak een levensreddende operatie die patiënten een tweede kans geeft op een hernieuwd en kwalitatief beter leven.

Het menselijk lichaam heeft een mechanisme waarmee materialen en weefsels (bijvoorbeeld uw getransplanteerde orgaan of virussen/bacteriën) als lichaamsvreemd worden herkend en vernietigd kunnen worden: het afweersysteem. Dit systeem zal het nieuwe orgaan als vreemd herkennen en het proberen af te stoten. Om dit te voorkomen, moet het afweersysteem worden geremd. Hiervoor zijn diverse middelen beschikbaar, zogenaamde immunosuppressiva.

Terug naar boven