Printen
A A A

Media statement (NL)

Astellas Pharma Europe voornemens om organisatie beter te laten aansluiten op toekomstig product portfolio

Leiden, 2 juni 2017 – Astellas, het wereldwijde farmaceutische bedrijf gevestigd in Tokyo (Japan) en met een vestiging in Leiden, heeft gisteren aan medewerkers van het bedrijf een voorstel gepresenteerd om zijn operationele model verder af te stemmen op de toekomstige product portfolio door zijn Developmentactiviteiten vanuit twee wereldwijde innovatie centra in Northbrook (US) en Tokyo (Jap.) uit te voeren. Dit voorgestelde model zou een vertrek van de Developmentactiviteiten uit Leiden betekenen, alsook het samenbrengen van het wetenschappelijk leiderschap en de operationele activiteiten in Northbrook en Tokyo.

Hiervoor en in overeenstemming met artikel 25 Wet op Ondernemingsraden, heeft het bedrijf een adviesaanvraag voor dit voorstel ingediend bij de ondernemingsraad (OR) in Leiden. 

Het indienen van de adviesaanvraag markeert de start van de consultatieperiode die de OR de mogelijkheid biedt om het management van het bedrijf te consulteren over de voorgestelde maatregelen, voordat de OR zijn advies presenteert. 

Het voorgestelde operationele model - indien toegepast - stelt Astellas in staat om een duurzame, efficiënte toekomstgerichte wereldwijde site strategie te implementeren, waarmee op een flexibele manier om kan worden gegaan met veranderende behoeften in het portfolio. De strategie versterkt het vermogen van het bedrijf om de gezondheid van mensen over de hele wereld te verbeteren door middel van het aanbieden van innovatieve en betrouwbare farmaceutische producten.

Voorgesteld vertrek van Development, Drug Discovery Research en Clinical Trial Material Manufacturing uit Leiden

Het voorgestelde model zou een vertrek uit Leiden betekenen van de activiteiten van de onderneming op het gebied van Development, Drug Discovery Research en Clinical Trial Material Manufacturing en een daaropvolgende consolidatie van deze activiteiten in de Northbrook en Tokyo developments centra van  Astellas Group. Het voorgestelde model leidt ook tot co-locatie van leiderschap en projectuitvoering in elk development centrum. Een aantal functies zou overgaan van Leiden naar Northbrook en Tokyo. De vestiging van Astellas in Leiden zou blijven functioneren als regionaal centrum voor ondersteuning van Regulatory Affairs, Pharmacovigilance, Medical Affairs, Quality Assurance, Supply Chain Management en Project & Product Management – waarmee er een grote aanwezigheid in Nederland gehandhaafd blijft, evenals de productielocatie van Astellas in Meppel.

Het voorgestelde model is in dit stadium afhankelijk van de uitkomst van de consultatie en het advies van de OR. Astellas zal een sociaal plan bespreken met de vakbonden en een vertegenwoordiging van de OR zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingen. Astellas zal nauw samenwerken met de OR om bij te dragen aan een spoedig, maar gedegen proces. De organisatie streeft er naar alle nodige maatregelen te nemen om het welzijn van medewerkers gedurende het proces te ondersteunen. Astellas blijft gecommitteerd aan de locatie in Leiden alsook de wetenschappelijke en academische gemeenschap in Leiden. 

Over Astellas 

Astellas Pharma Inc, gevestigd in Tokyo, Japan is een bedrijf dat zich inzet voor het verbeteren van de gezondheid van mensen overal ter wereld door de introductie van innovatieve en betrouwbare farmaceutische producten. Wij richten ons op Urologie, Oncologie, Immunologie, Nephrologie, en Neurowetenschap als voornaamste therapeutic area’s maar bevorderen ook nieuwe therapeutic area’s en discovery onderzoek door gebruik te maken van nieuwe technologieën / modaliteiten. We creëren daarnaast nieuwe waarde door interne capaciteiten te combineren met externe expertise in de medische/gezondheidszorg. Astellas staat in voorhoede van verandering in de zorg door innovatieve wetenschap te vertalen naar waarde voor patiënten. Ga voor meer informatie naar onze website www.astellas.com/en.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hill+Knowlton Strategies B.V.
Frédérique Demenint
Frederique.demenint@hkstrategies.com

Machteld Merens
machteld.merens@hkstrategies.com
Tel: +31 20 404 4707

Terug naar boven