Printen
A A A

Privacy statement

1. Inleiding

1.1 Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Voor zover wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken wij deze in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 Dit Privacybeleid (het “Privacybeleid”) informeert u onder meer over de verzameling, de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens door Astellas Pharma B.V., de verantwoordelijke, waarvan de statutaire zetel gelegen is te [Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden] (hierna “Astellas”, “wij/we”, “ons” of “onze” genoemd) wanneer u gebruik maakt van onze website www.astellas.nl en haar subdomeinen (de “Website”) of op enige manier zoals beschreven in dit Privacybeleid.

1.3 Het Privacybeleid geeft verduidelijking over de persoonsgegevens die we over u verzamelen, hoe we uw gegevens gebruiken, met wie we de gegevens delen en welk rechten u heeft om de gegevens die we over u verzamelen en verwerken te beheren, te raadplegen en bij te werken. Lees dit Privacybeleid goed door voordat u onze Website gebruikt of gegevens via onze Website aan ons verstrekt. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, dan moet u stoppen met het gebruiken van onze Website.

2. Welke gegevens verzamelen we

2.1 We verzamelen en verwerken uw gegevens op de volgende manieren:

Gegevens die u aan ons verstrekt

2.2 U kunt ons uw gegevens verstrekken , waaronder uw persoonsgegevens, wanneer u onze Website bezoekt of met ons communiceert. Indien we gegevens over u vragen, zullen we uitleggen waarom het noodzakelijk is dat u uw gegevens aan ons verstrekt en waarom we de gegevens verzamelen die vermeld staan in het toepasselijke online formulier of veld(en),. We verzamelen onder meer de volgende gegevens:

a) Titel 
b) Naam
c) E-mailadres
d) Postadres
e) Telefoonnummer

Gegevens die we automatisch verzamelen

2.3 Astellas (of externe dienstleveranciers die namens ons optreden) kunnen ook automatisch bepaalde gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bijvoorbeeld cookies en webbeacons, ongeacht wanneer u onze Website bezoekt. De gegevens die Astellas op deze wijze verzamelt, kan onder meer het IP adres, het browsertype, het besturingssysteem, verwijzende URL's, gegevens over handelingen op een website en data en tijden van websitebezoeken omvatten.

Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies, vindt u in ons Cookiebeleid. 

2.4 We gebruiken de gegevens die we automatisch verzamelen: (i) om onze Website te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen op de Website; (ii) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Website zo doeltreffend mogelijk voor u is samengesteld; (iii) als onderdeel van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden; en (iv) voor de toepassing van verzamelde statistieken of verslaggeving (bijvoorbeeld samengevoegde informatie over welke Websitebrowsers onze bezoekers gebruiken, het totale aantal bezoekers van onze Website).

3. Hoe we de gegevens die we verzamelen gebruiken

We kunnen gegevens met uw goedkeuring gebruiken (indien nodig) voor de volgende doeleinden:

3.1 De gegevens die u aan ons verstrekt zullen door Astellas gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden of te reageren op de door u gegeven informatie eventueel met de hulp van derden binnen de Astellas groep van bedrijven of goedgekeurde partners.

3.2 Om de Website voor u beschikbaar te maken en om u inhoud te bieden op basis van uw individuele voorkeuren.;

4. Gegevens die we delen

4.1 We zullen alleen voor het beheer van deze Website uw gegevens delen met andere bedrijven binnen de Astellas groep (een lijst van filialen van Astellas is hier beschikbaar) en externe partijen die namens ons werken.

4.2 We kunnen uw gegevens ook delen : (1) wanneer dit uitdrukkelijk door u wordt gevraagd; (2) wanneer het nodig is om een externe dienstaanbieder te betrekken, die namens ons werkt en toegang nodig heeft tot uw gegevens om dat werk uit te voeren; (3) indien vereist door een gerechtelijk bevel of een wettelijk vereiste; (4) om de gebruiksvoorwaarden van onze Website af te dwingen; (5) om de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers en derden te waarborgen; (6) om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen; of (7) aan een derde partij die al onze of bijna al onze activa en bedrijfsactiviteiten aankopen, of waaraan we deze overdragen.

5. Bewaren van uw gegevens

5.1 We bewaren uw gegevens zolang dit voor ons noodzakelijk is om uw gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

6. Koppelingen naar andere Websites

6.1 Deze Website kan van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van andere websites die buiten onze controle liggen en niet vallen onder dit Privacybeleid . Als u andere websites bezoekt door middel van de aangeboden koppelingen, kunnen de beheerders van deze websites gegevens over u verzamelen, die door hen gebruikt zal worden in overeenstemming met hun privacybeleid, die verschillend kan zijn van die van ons. Houd er rekening mee dat deze andere websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kunnen worden het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door deze Websites.

7. Veiligheid

7.1 We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de gegevens die u ons via onze Website verstrekt heeft tegen ongeautoriseerd delen, gebruik, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens. We nemen hierbij het soort gegevens en de hieraan verbonden risico's in overweging.

7.2 Houd er rekening mee dat geen enkele overdracht via het internet 100% veilig is. Hoewel wij ons best zullen doen om de gegevens die wij over u bewaren te beschermen, kunnen wij de beveiliging van gegevens die via onze Website wordt verstuurd niet garanderen. wWe raden u daarom aan om voorzichtig te zijn wanneer u online persoonsgegevens verstrekt en algemeen verkrijgbare middelen te gebruiken , zoals internet firewalls, antivirus en antispyware software, en soortgelijke technologieën om u online te beschermen.

8. Overdracht gegevens buiten de EU

8.1 Omdat wij wereldwijd actief zijn, houdt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens tevens de internationale doorgifte t van uw gegevens in. . We kunnen gegevens delen met andere bedrijven van de Astellas groep en dienstaanbieders (op basis van onze Overeenkomst inzake Gegevensoverdracht binnen de Groep of de Modelcontractbepalingen van de EU) voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. Een aantal van deze ontvangers kunnen gevestigd kunnen zijn in internationale rechtsgebieden (bv. Japan en de Verenigde Staten) die gegevensbeschermingsnormen hebben die verschillend zijn van die van het land waar u woonachtig bent. Als via onze Website verzamelde gegevens worden gedeeld met andere bedrijven van de Astellas groep en dienstaanbieders, zullen we ervoor zorgen dat voldaan wordt aan passende contractuele en/of andere veiligheidsmaatregelen. We zullen ook stappen nemen om ervoor te zorgen dat alle gegevens die via onze Website verzameld worden, te allen tijde veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid zullen worden behandeld.

9. Uw rechten

9.1 Astellas zal gebruikers in overeenstemming met de toepasselijke plaatselijke wetgeving inzage geven tot hun gegevens en hen de mogelijkheid bieden om hun gegevens te corrigeren, bij te werken, blokkeren of verwijderen indien deze gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. . Als u uw gegevens die we over u bewaren wilt inzien , kunt u een schriftelijk verzoek met een identiteitsbewijs naar het onderstaande adres sturen.

9.2 Indien wettelijk toegestaan, kan ieder verzoek onderworpen zijn aan een vastgestelde vergoeding van de kosten om u een overzicht van de gegevens die we over u bewaren te geven.

9.3 Als u berichten over ons wenst te ontvangen, kunt u de relevante instructies volgen die op onze Website en/of in deze communicaties worden gegeven. U krijgt dan de mogelijkheid om u aan te melden voor het ontvangen van communicatie, . U kunt ons te allen tijde vragen om u te verwijderen van een mailinglist waarop u ons eerder vroeg om u erin op te nemen, door ons een e-mail te sturen naar [privacy@astellas.com], door ons te bellen op [071- 5455050], of door te klikken op “Afmelden” in een e-mailbericht dat we u sturen.

10. Het gebruik van de Website door minderjarigen

10.1 Als u jonger bent dan 18 jaar, heeft u goedkeuring nodig van uw ouder/voogd voordat u persoonsgegevens via onze Website aan ons verstrekt. Conform de toepasselijke wetgeving kunnen we, als u jonger bent dan 16, uw ouder/voogd vragen om hun goedkeuring namens u te geven. Zodra wij op de hoogte zijn van het ontbreken van de vereiste goedkeuring, zullen wij geen persoonsgegevens meer van u verwerken.

11. Updates van ons Privacybeleid

11.1 We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we dit doen, zullen we de wijzigingen op onze Website bekendmaken. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient u geen gebruik meer te maken van onze Website. Als er belangrijke wijzigingen worden uitgevoerd op deze Website, zullen we u op de hoogte brengen per e-mail of door een opvallende mededeling op onze Website te plaatsen [voor een periode van 30 DAGEN)].

11.2 Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 8 december 2016.

12. Contact

12.1 Neem voor vragen over ons Privacybeleid, of om inzage in uw persoonsgegevens te krijgen contact op met Astellas Pharma B.V. met hoofdkantoor te Sylviusweg 62, Leiden of op het volgende e-mailadres privacy@astellas.com.

Terug naar boven